آخر هفته با تئاتر / ˝مجلس ضربت زدن˝ تنها نمایشی که به صحنه می‌رود

آخر هفته با تئاتر / ˝مجلس ضربت زدن˝ تنها نمایشی که به صحنه می‌رود
نمایش ˝مجلس ضربت زدن˝ به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی محمد رحمانیان تنها نمایشی است که جمعه 4 تیرماه به صحنه می‌رود. . . .

آخر هفته با تئاتر / ˝مجلس ضربت زدن˝ تنها نمایشی که به صحنه می‌رود

نمایش ˝مجلس ضربت زدن˝ به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی محمد رحمانیان تنها نمایشی است که جمعه 4 تیرماه به صحنه می‌رود. . . .
آخر هفته با تئاتر / ˝مجلس ضربت زدن˝ تنها نمایشی که به صحنه می‌رود

مهارت برتر