آزار و اذیت دختر نوجوان در پارک

آزار و اذیت دختر نوجوان در پارک
پسر جوان که متهم است دختر نوجوانی را در پارکی در تهران مورد آزار و اذیت قرار داده، دستگیر شد.
دو هفته پیش دختری نوجوان با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران از پسری 25 ساله به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.
شاکی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش به طور اتفاقی با پسر جوانی آشنا شدم و ارتباطمان شکل گرفت. با هم در تلگرام در ارتباط بودیم و علاوه برآن گاهی یکدیگر را در بوستان های پایتخت می دیدیم.
وی افزود: او چند روز پیش به بهانه ملاقات با من، خواست به یکی از بوستان های تهران بروم. وقتی به محل قرارمان رفتم، پسر جوان مرا به انتهای بوستان برد و به زور مورد آزار و اذیت قرارداد. بعد رهایم کرد و از بوستان فرار کرد. من بسختی از پارک خارج شده و توانستم با خودروی دربستی به خانه ام بازگردم.
شاکی ادامه داد: بشدت شوکه شده بودم، باورم نمی شد او مرا در دام سیاه خود گرفتار کرده است. از شدت ترس ماجرا را برای خانواده ام تعریف نکردم. بعد از آن با او تماس گرفتم که تهدیدم کرد اگر از وی شکایت کنم، بلای دیگری بر سرم می آورد. سرانجام ماجرای تلخی که برایم رخ داده بود به خانواده ام گفتم و برای شکایت از جوان …

آزار و اذیت دختر نوجوان در پارک

پسر جوان که متهم است دختر نوجوانی را در پارکی در تهران مورد آزار و اذیت قرار داده، دستگیر شد.
دو هفته پیش دختری نوجوان با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران از پسری 25 ساله به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.
شاکی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش به طور اتفاقی با پسر جوانی آشنا شدم و ارتباطمان شکل گرفت. با هم در تلگرام در ارتباط بودیم و علاوه برآن گاهی یکدیگر را در بوستان های پایتخت می دیدیم.
وی افزود: او چند روز پیش به بهانه ملاقات با من، خواست به یکی از بوستان های تهران بروم. وقتی به محل قرارمان رفتم، پسر جوان مرا به انتهای بوستان برد و به زور مورد آزار و اذیت قرارداد. بعد رهایم کرد و از بوستان فرار کرد. من بسختی از پارک خارج شده و توانستم با خودروی دربستی به خانه ام بازگردم.
شاکی ادامه داد: بشدت شوکه شده بودم، باورم نمی شد او مرا در دام سیاه خود گرفتار کرده است. از شدت ترس ماجرا را برای خانواده ام تعریف نکردم. بعد از آن با او تماس گرفتم که تهدیدم کرد اگر از وی شکایت کنم، بلای دیگری بر سرم می آورد. سرانجام ماجرای تلخی که برایم رخ داده بود به خانواده ام گفتم و برای شکایت از جوان …
آزار و اذیت دختر نوجوان در پارک