آشنایی تلگرامی به کتک خوردن ختم شد

آشنایی تلگرامی به کتک خوردن ختم شد
مرد جوانی که هنگام پرسه زنی در تلگرام (Telegram)، دختر مورد علاقه اش را پیدا کرده بود، وقتی از شهری در جنوب کشور برای ملاقات با او راهی تهران شد، فکر نمی کرد در دام چند مرد گرفتار شود.
به گزارش آوینی نیوز ، چند روز قبل مرد جوانی سراسیمه به اداره پلیس رفت و گفت شش مرد جوان او را ربوده و به شدت کتک زده اند.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: من اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور هستم. مدتی قبل هنگام پرسه زنی در فضای مجازی با دختر جوانی به نام سوسن آشنا شدم. من و سوسن از طریق تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه او …

آشنایی تلگرامی به کتک خوردن ختم شد

مرد جوانی که هنگام پرسه زنی در تلگرام (Telegram)، دختر مورد علاقه اش را پیدا کرده بود، وقتی از شهری در جنوب کشور برای ملاقات با او راهی تهران شد، فکر نمی کرد در دام چند مرد گرفتار شود.
به گزارش آوینی نیوز ، چند روز قبل مرد جوانی سراسیمه به اداره پلیس رفت و گفت شش مرد جوان او را ربوده و به شدت کتک زده اند.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: من اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور هستم. مدتی قبل هنگام پرسه زنی در فضای مجازی با دختر جوانی به نام سوسن آشنا شدم. من و سوسن از طریق تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه او …
آشنایی تلگرامی به کتک خوردن ختم شد

90ورزشی