آغاز بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی / آخرین خبرها از جشنواره نوزدهم دانشگاهیان

آغاز بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی / آخرین خبرها از جشنواره نوزدهم دانشگاهیان
بخش صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران از امروز جمعه 31 اردیبهشت آغاز می‌شود. . . .

آغاز بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی / آخرین خبرها از جشنواره نوزدهم دانشگاهیان

بخش صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران از امروز جمعه 31 اردیبهشت آغاز می‌شود. . . .
آغاز بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی / آخرین خبرها از جشنواره نوزدهم دانشگاهیان

بازی