آغاز به کار پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی روحانی

آغاز به کار پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی روحانی
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، پایگاه رسمی اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آدرس www.rouhani96.ir به طور رسمی آغاز به کار کرد.
در این وب سایت اخبار رسمی، مواضع، اطلاعیه ها، سفرها، برنامه ها، سخنرانی ها و اقلام تبلیغاتی ستاد انتخاباتی روحانی قرار می گیرد.
همچنین شناسه rouhani96ir @ در تلگرام، توئیتر و اینستاگرام متعلق به این ستاد انتخاباتی است.

آغاز به کار پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی روحانی

پایگاه رسمی اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، پایگاه رسمی اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آدرس www.rouhani96.ir به طور رسمی آغاز به کار کرد.
در این وب سایت اخبار رسمی، مواضع، اطلاعیه ها، سفرها، برنامه ها، سخنرانی ها و اقلام تبلیغاتی ستاد انتخاباتی روحانی قرار می گیرد.
همچنین شناسه rouhani96ir @ در تلگرام، توئیتر و اینستاگرام متعلق به این ستاد انتخاباتی است.
آغاز به کار پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی روحانی