آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی

آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی
آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی
یک شرکت ساختمانی در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط استخدام می نماید:
مدیر داخلی: خانم- توانایی مدیریت و بازاریابی- همکاری بصورت دو شیفت- سابقه کار مفید ۵ سال الزامیستدیپلم یا تکنسین ساختمان: خرید و کارپردازى و سرپرستی کارگاه- همکاری بصورت دو شیفت- سابقه کار مفید ۵ سال الزامیست
آدرس شرکت: بلوار فرهنگ
تلفن: ۰۹۱۵۷۸۸۶۷۷۰
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی

آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی
یک شرکت ساختمانی در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط استخدام می نماید:
مدیر داخلی: خانم- توانایی مدیریت و بازاریابی- همکاری بصورت دو شیفت- سابقه کار مفید ۵ سال الزامیستدیپلم یا تکنسین ساختمان: خرید و کارپردازى و سرپرستی کارگاه- همکاری بصورت دو شیفت- سابقه کار مفید ۵ سال الزامیست
آدرس شرکت: بلوار فرهنگ
تلفن: ۰۹۱۵۷۸۸۶۷۷۰
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی