آگهی فروش دختر 12 ساله در تلگرام توسط داعش

آگهی فروش دختر 12 ساله در تلگرام توسط داعش
داعش از دیگر شبکه های اجتماعی مانند واتساپ نیز به این منظور استفاده می کند و به عنوان مثال یک زن و دو فرزند 3 و 7 ساله اش را به قیمت 3700 دلار برای فروش گذاشته است.

آگهی فروش دختر 12 ساله در تلگرام توسط داعش

داعش از دیگر شبکه های اجتماعی مانند واتساپ نیز به این منظور استفاده می کند و به عنوان مثال یک زن و دو فرزند 3 و 7 ساله اش را به قیمت 3700 دلار برای فروش گذاشته است.
آگهی فروش دختر 12 ساله در تلگرام توسط داعش

بک لینک رنک 3

عکس های جدید