آیا باید همین الان تلگرام را پاک کنیم؟

آیا باید همین الان تلگرام را پاک کنیم؟
تلگرام برنامه پیام رسان محبوبی است که بیش از صد میلیون کاربر دارد. شما ممکن است یکی از آن ها باشید. اگر این چنین است، شاید بهتر است نگاه عمیق تری به این برنامه بیندازید. در این مقاله حقایقی نه چندان خوشایند در ارتباط با تلگرام با شما درمیان گذاشته می شود. به طوری که شما درمی یابید تلگرام به عنوان یک کمپین بازاریابی تجاری آن گونه که تصور می کنید، امن نیست.

آیا باید همین الان تلگرام را پاک کنیم؟

تلگرام برنامه پیام رسان محبوبی است که بیش از صد میلیون کاربر دارد. شما ممکن است یکی از آن ها باشید. اگر این چنین است، شاید بهتر است نگاه عمیق تری به این برنامه بیندازید. در این مقاله حقایقی نه چندان خوشایند در ارتباط با تلگرام با شما درمیان گذاشته می شود. به طوری که شما درمی یابید تلگرام به عنوان یک کمپین بازاریابی تجاری آن گونه که تصور می کنید، امن نیست.
آیا باید همین الان تلگرام را پاک کنیم؟
سون وی پی ان

روزنامه ایران