آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟

آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟
ایسنا نوشت: آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.

آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟

ایسنا نوشت: آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.
آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟

دانلود آهنگ جدید