اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین

اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین
به گزارش دیوان اقتصاد، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم کرده است که مشتریان با عضویت در کانال رسمی تلگرام بانک به راحتی به این خدمات متصل شوند.
مشتریان پس از ورود به کانال رسمی بانک ایران زمین به آدرس https://telegram.me/izbank و کلیک برروی هر کدام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب سایت بانک متصل و سپس خدمات مورد نظر را دریافت نمایند.
دانلود همراه بانک، دانلود همیار بانک، تعیین شماره شبا، اینترنت بانک، باشگاه مشتریان، جستجوی شعب، …

اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین

به گزارش دیوان اقتصاد، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم کرده است که مشتریان با عضویت در کانال رسمی تلگرام بانک به راحتی به این خدمات متصل شوند.
مشتریان پس از ورود به کانال رسمی بانک ایران زمین به آدرس https://telegram.me/izbank و کلیک برروی هر کدام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب سایت بانک متصل و سپس خدمات مورد نظر را دریافت نمایند.
دانلود همراه بانک، دانلود همیار بانک، تعیین شماره شبا، اینترنت بانک، باشگاه مشتریان، جستجوی شعب، …
اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین

شهرداری