اجرای ارکستر بزرگ داتا در تالار آزادی / گزارش تصویری

اجرای ارکستر بزرگ داتا در تالار آزادی / گزارش تصویری
ارکستر بزرگ داتا به رهبری امیرحسین طریقت برای سومین بار در تالار آزادی تهران روی صحنه رفت. . . .

اجرای ارکستر بزرگ داتا در تالار آزادی / گزارش تصویری

ارکستر بزرگ داتا به رهبری امیرحسین طریقت برای سومین بار در تالار آزادی تهران روی صحنه رفت. . . .
اجرای ارکستر بزرگ داتا در تالار آزادی / گزارش تصویری