احتمال فیلتر کردن تلگرام قوت گرفت

احتمال فیلتر کردن تلگرام قوت گرفت
از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام اعلام کرده اند که قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.
سرویس سیاسی فردا: از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام اعلام کرده اند که قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.
اما هنوز از اختلال در نسخه دسکتاپ تلگرام گزارشی دریافت نشده است. برخی منابع از احتمال فیلتر تلگرام خبر داده اند.

احتمال فیلتر کردن تلگرام قوت گرفت

از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام اعلام کرده اند که قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.
سرویس سیاسی فردا: از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام اعلام کرده اند که قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.
اما هنوز از اختلال در نسخه دسکتاپ تلگرام گزارشی دریافت نشده است. برخی منابع از احتمال فیلتر تلگرام خبر داده اند.
احتمال فیلتر کردن تلگرام قوت گرفت