اخبار

اخبار
اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین
با عضویت در کانال تلگرام بانک ایران زمین به آسانی به خدمات بانکداری الکترونیکی بانک متصل شوید.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم کرده است که مشتریان با عضویت در کانال رسمی تلگرام بانک به راحتی به این خدمات متصل شوند.مشتریان پس از ورود به کانال رسمی بانک ایران زمین به آدرس https://telegram.me/izbank و کلیک برروی هر کدام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب سایت …

اخبار

اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین
با عضویت در کانال تلگرام بانک ایران زمین به آسانی به خدمات بانکداری الکترونیکی بانک متصل شوید.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم کرده است که مشتریان با عضویت در کانال رسمی تلگرام بانک به راحتی به این خدمات متصل شوند.مشتریان پس از ورود به کانال رسمی بانک ایران زمین به آدرس https://telegram.me/izbank و کلیک برروی هر کدام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب سایت …
اخبار

تکنولوژی جدید