ادعای هک تلگرام واقعی است؟

آموزش تضمینی و غیرتضمینی هک تلگرام موضوعی است که طی ماه های اخیر با توجه به تعداد بالای کاربران این نرم افزار در کشور، مورد سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت ها قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، افزایش دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی در کنار ابعاد مثبتی که داشته گاهی نگرانی هایی نیز ایجاد کرده و در موارد متعدد در خانواده ها باعث سوء تفاهم هایی شده است تا جایی که حتی در اخبار هم خوانده می شود که تلگرام باعث طلاق زوج جوان، نزاع و یا انواع اختلافات شده است.
با بهره گیری از همین موضوع مدتی است سایت ها و …

سایت استخدامی