ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است
شهروند| با وجود آن که موضع ایران و وزارت ارتباطات نسبت به شبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام مشخص و به طور رسمی اعلام شده اما هنوز هم حاشیه های زیادی برای فعالیت در دنیای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران وجود دارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات در پاسخ به شایعات و این که گفته می شد تلگرام در ایران نماینده ای دارد؛ درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم. وی درباره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طری …

ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

شهروند| با وجود آن که موضع ایران و وزارت ارتباطات نسبت به شبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام مشخص و به طور رسمی اعلام شده اما هنوز هم حاشیه های زیادی برای فعالیت در دنیای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران وجود دارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات در پاسخ به شایعات و این که گفته می شد تلگرام در ایران نماینده ای دارد؛ درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم. وی درباره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طری …
ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

بک لینک رنک 5

دانلود فیلم جدید