ارکستر بزرگ داتا در برج آزادی/ نوجوانان در ارسباران می‌نوازند

ارکستر بزرگ داتا در برج آزادی/ نوجوانان در ارسباران می‌نوازند
ارکستر بزرگ داتا به رهبری ˝امیر حسین طریقت˝ در برج آزادی روی صحنه می‌رود. در خبری دیگر از اجرای ارکستر نوجوانان در ارسباران می‌خوانیم. . . .

ارکستر بزرگ داتا در برج آزادی/ نوجوانان در ارسباران می‌نوازند

ارکستر بزرگ داتا به رهبری ˝امیر حسین طریقت˝ در برج آزادی روی صحنه می‌رود. در خبری دیگر از اجرای ارکستر نوجوانان در ارسباران می‌خوانیم. . . .
ارکستر بزرگ داتا در برج آزادی/ نوجوانان در ارسباران می‌نوازند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ