از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیست

از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیست
اصولگرایان چطور شکست تلگرامی ۷ اسفند را در ماجرای فیش های حقوقی جبران کردند؟
انتخابات ۷ اسفند از حیث کارکرد فضای مجازی، رکورد تمامی ادوار انتخابات جمهوری اسلامی را شکست و در این میان طبق آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی، تلگرام یکه تاز میدان بود. به گفته سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا حدود ۷۹ درصد فعالیت های انتخاباتی مجازی در نرم افزار تلگرام متمرکز بود و مابقی آن هم در فضاهایی همچون فیسبوک، توئیتر و غیره اتفاق افتاد.
تاثیر تلگرام در نتایج انتخابات خصوصا در پایتخت به قدری غافلگیرکننده و محسوس …

از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیست

اصولگرایان چطور شکست تلگرامی ۷ اسفند را در ماجرای فیش های حقوقی جبران کردند؟
انتخابات ۷ اسفند از حیث کارکرد فضای مجازی، رکورد تمامی ادوار انتخابات جمهوری اسلامی را شکست و در این میان طبق آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی، تلگرام یکه تاز میدان بود. به گفته سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا حدود ۷۹ درصد فعالیت های انتخاباتی مجازی در نرم افزار تلگرام متمرکز بود و مابقی آن هم در فضاهایی همچون فیسبوک، توئیتر و غیره اتفاق افتاد.
تاثیر تلگرام در نتایج انتخابات خصوصا در پایتخت به قدری غافلگیرکننده و محسوس …
از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیست

آپديت نود 32 روزانه

مدرسه