از فعالان عرصه نمایش شیراز تجلیل می شود

از فعالان عرصه نمایش شیراز تجلیل می شود
فارس: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، گفت: در جریان برپایی برنامه ها و جشن های اردیبهشت تئاتر در شیراز و شهرستان های فارس، شهر سبز ˝گرینلد شیراز˝ به مناسبت روز جهانی تئاتر، میزبانی این رویداد را پذیرفت. . . .

از فعالان عرصه نمایش شیراز تجلیل می شود

فارس: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، گفت: در جریان برپایی برنامه ها و جشن های اردیبهشت تئاتر در شیراز و شهرستان های فارس، شهر سبز ˝گرینلد شیراز˝ به مناسبت روز جهانی تئاتر، میزبانی این رویداد را پذیرفت. . . .
از فعالان عرصه نمایش شیراز تجلیل می شود

اس ام اس جدید