استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه

استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه
رستوران سنتی : جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد واجد شرایط نیاز مند است … ١ آشپز سنتی پز (ماهر) ٢ آشپز ایرانی(ماهر) ٣ تخته کار ماهر و کباب پز ٤ سالن کار ،مدیر سالن،گارسون ٥ صندوق دار (با سابقه کار و آشنا به حسابداری) ٦ ظرف شور تمام وقت ٧ نظافت چی (نظافت آشپز خانه) شماره تماس:09148333898 ساعت تماس ١٠.٣٠ الی١٢.٣٠صبح ٧:٣٠الی ١١:٣٠شب (تماس فقط برای تعیین وقت ،مراجعه و پذیرش حضوری)
تلفن تماس: 09148333898
ایمیل: h_sam1984@yahoo.con
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان غربی در تلگرام کلیک کنید

استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه

رستوران سنتی : جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد واجد شرایط نیاز مند است … ١ آشپز سنتی پز (ماهر) ٢ آشپز ایرانی(ماهر) ٣ تخته کار ماهر و کباب پز ٤ سالن کار ،مدیر سالن،گارسون ٥ صندوق دار (با سابقه کار و آشنا به حسابداری) ٦ ظرف شور تمام وقت ٧ نظافت چی (نظافت آشپز خانه) شماره تماس:09148333898 ساعت تماس ١٠.٣٠ الی١٢.٣٠صبح ٧:٣٠الی ١١:٣٠شب (تماس فقط برای تعیین وقت ،مراجعه و پذیرش حضوری)
تلفن تماس: 09148333898
ایمیل: h_sam1984@yahoo.con
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان غربی در تلگرام کلیک کنید
استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه