استخدام انباردار در شرکت لوتوس تجارت در شیراز

استخدام انباردار در شرکت لوتوس تجارت در شیراز
به ۲ نفر انباردار آقا در شرکت لوتوس تجارت در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07137210023,09359457924
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام انباردار در شرکت لوتوس تجارت در شیراز

به ۲ نفر انباردار آقا در شرکت لوتوس تجارت در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07137210023,09359457924
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام انباردار در شرکت لوتوس تجارت در شیراز