استخدام انبار دار دریک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در کرج

استخدام انبار دار دریک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در کرج
یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در محدوده ی کردان کرج با شرایط زیر استخدام می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
انباردار
آقا
مدرک تحصیلی: دیپلم فنی (برق یا مکانیک) سابقه کار: سه سال حداکثر سن: ٢٨سال آشنا به انبارهای فنی و قطعات

داوطلبان لطفاً رزومه کامل و عکسدار خود را با درج میزان حقوق درخواستی به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.
email: a.toloie@tak-pack.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام انبار دار دریک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در کرج

یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در محدوده ی کردان کرج با شرایط زیر استخدام می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
انباردار
آقا
مدرک تحصیلی: دیپلم فنی (برق یا مکانیک) سابقه کار: سه سال حداکثر سن: ٢٨سال آشنا به انبارهای فنی و قطعات

داوطلبان لطفاً رزومه کامل و عکسدار خود را با درج میزان حقوق درخواستی به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.
email: a.toloie@tak-pack.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام انبار دار دریک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در کرج