استخدام تعدادی بازاریاب مجرب جهت پخش حبوبات

استخدام تعدادی بازاریاب مجرب جهت پخش حبوبات
به تعدادی نیروی بازاریاب جهت پخش حبوبات در بجنورد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09151866349
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان شمالی در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی بازاریاب مجرب جهت پخش حبوبات

به تعدادی نیروی بازاریاب جهت پخش حبوبات در بجنورد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09151866349
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان شمالی در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی بازاریاب مجرب جهت پخش حبوبات