استخدام تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک در تهران

استخدام تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک در تهران
به تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02177721866
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک در تهران

به تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02177721866
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی فروشنده جهت کار پوشاک در تهران