استخدام تعدادی چرخکار مجلسی دوز در تهران

استخدام تعدادی چرخکار مجلسی دوز در تهران
به تعدادی چرخکار مجلسی دوز خانم جهت کار در محیطی کاملاً زنانه در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02166859634
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی چرخکار مجلسی دوز در تهران

به تعدادی چرخکار مجلسی دوز خانم جهت کار در محیطی کاملاً زنانه در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02166859634
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی چرخکار مجلسی دوز در تهران