استخدام تعدادی کارمند اداری جهت کار در شرکت معتبر

استخدام تعدادی کارمند اداری جهت کار در شرکت معتبر
به تعدادی کارمند اداری خانم جهت کار در شرکت معتبر با حقوق ۸۰۰، نیمه وقت در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02177572180
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی کارمند اداری جهت کار در شرکت معتبر

به تعدادی کارمند اداری خانم جهت کار در شرکت معتبر با حقوق ۸۰۰، نیمه وقت در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02177572180
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی کارمند اداری جهت کار در شرکت معتبر