استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیه

استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیه
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی،به منظور تکمیل کادر کارشناسی خود درزمینه بررسی اسناد پاراکلینیکی ،بستری،،ثبت دررشته های مدارک پزشکی، پرستاری،مامایی،ارزیابی خسارت درمان، کامپیوتر،وسایر رشته هایی که در این خصوص تجربه کاری کافی دارند دعوت به همکاری می نماید داوطلبان می توانند جهت اطلاع از فرآیند جذب نیرو با شماره آگهی دهنده تماس برقرار کنند.
تلفن تماس: 09141402512
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان غربی در تلگرام کلیک کنید

استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیه

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی،به منظور تکمیل کادر کارشناسی خود درزمینه بررسی اسناد پاراکلینیکی ،بستری،،ثبت دررشته های مدارک پزشکی، پرستاری،مامایی،ارزیابی خسارت درمان، کامپیوتر،وسایر رشته هایی که در این خصوص تجربه کاری کافی دارند دعوت به همکاری می نماید داوطلبان می توانند جهت اطلاع از فرآیند جذب نیرو با شماره آگهی دهنده تماس برقرار کنند.
تلفن تماس: 09141402512
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان غربی در تلگرام کلیک کنید
استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیه