استخدام در رستوران حسینی / تبریز

استخدام در رستوران حسینی / تبریز
رستوران حسینی از افراده زیر دعوت به همکاری مینماید.
 سالن کار خانم 
سالاد زن خانم
خدمات خانم 
آدرس: زعفرانیه خ ۱۸ متری اول غربی ( پایین تر از بانک مسکن)
مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۸ الی ۲۰ 
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۵۶۹۹۴
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام در رستوران حسینی / تبریز

رستوران حسینی از افراده زیر دعوت به همکاری مینماید.
 سالن کار خانم 
سالاد زن خانم
خدمات خانم 
آدرس: زعفرانیه خ ۱۸ متری اول غربی ( پایین تر از بانک مسکن)
مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۸ الی ۲۰ 
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۵۶۹۹۴
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام در رستوران حسینی / تبریز