استخدام دستیار مدیرعامل،نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام دستیار مدیرعامل،نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
دستیار مدیرعامل
خانم
تحصیلات : حداقل لیسانس ترجیحاً رشته صنایع غذایی ترجیحاً علاوه بر آن دارای مدرک MBA در گرایش های مختلف سابقه کار مرتبط : حداقل ۵ سال ترجیحاً سابقه کار مرتبط با مدیریت دفتر مدیر عامل یا دستیار مدیر عامل تسلط کامل بر زبان انگلیسی تسلط کامل در کار با کامپیوتر (ICDL ) اتوماسیون های اداری آشنایی نسبی با اصول حسابداری آشنایی نسبی با قوانین و مقررات ثبتی و قانون تجارت تسلط بر روش های کدینگ اسناد و آرشیو مکاتبات

نیروی خدماتی
آقا
جهت انجام نظافت ، تشریفات و پذیرایی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم سن ۲۸الی۴۰

متقاضیان محترم ردیف شغلی (دستیار مدیر عامل) میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال و متقاضیان ردیف شغلی (نیروی خدماتی) می توانند رزومه خود را به شماره تلگرام یا آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ …

استخدام دستیار مدیرعامل،نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
دستیار مدیرعامل
خانم
تحصیلات : حداقل لیسانس ترجیحاً رشته صنایع غذایی ترجیحاً علاوه بر آن دارای مدرک MBA در گرایش های مختلف سابقه کار مرتبط : حداقل ۵ سال ترجیحاً سابقه کار مرتبط با مدیریت دفتر مدیر عامل یا دستیار مدیر عامل تسلط کامل بر زبان انگلیسی تسلط کامل در کار با کامپیوتر (ICDL ) اتوماسیون های اداری آشنایی نسبی با اصول حسابداری آشنایی نسبی با قوانین و مقررات ثبتی و قانون تجارت تسلط بر روش های کدینگ اسناد و آرشیو مکاتبات

نیروی خدماتی
آقا
جهت انجام نظافت ، تشریفات و پذیرایی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم سن ۲۸الی۴۰

متقاضیان محترم ردیف شغلی (دستیار مدیر عامل) میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال و متقاضیان ردیف شغلی (نیروی خدماتی) می توانند رزومه خود را به شماره تلگرام یا آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ …
استخدام دستیار مدیرعامل،نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در تهران