استخدام دندانپزشک جهت کار در شهرستان خلخال

استخدام دندانپزشک جهت کار در شهرستان خلخال
به یک دندانپزشک جهت کار در مطب دندان پزشکی در شهرستان خلخال در استان اردبیل نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09122648099
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید

استخدام دندانپزشک جهت کار در شهرستان خلخال

به یک دندانپزشک جهت کار در مطب دندان پزشکی در شهرستان خلخال در استان اردبیل نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09122648099
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید
استخدام دندانپزشک جهت کار در شهرستان خلخال