استخدام راننده مجرب دارای کارت هوشمند در شهر شیراز

استخدام راننده مجرب دارای کارت هوشمند در شهر شیراز
به دو راننده مجرب دارای کارت هوشمند جهت رانندگی با خودرو ایسوزو ۶ تن در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171007293
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام راننده مجرب دارای کارت هوشمند در شهر شیراز

به دو راننده مجرب دارای کارت هوشمند جهت رانندگی با خودرو ایسوزو ۶ تن در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171007293
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام راننده مجرب دارای کارت هوشمند در شهر شیراز