استخدام سرپرست برق صنعتی در شرکت در یزد

استخدام سرپرست برق صنعتی در شرکت در یزد
به سرپرست برق صنعتی با مدرک فوق دیپلم به بالا کار در شرکت در یزد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09131534770
برای عضویت در کانال اخبار استخدام یزد در تلگرام کلیک کنید

استخدام سرپرست برق صنعتی در شرکت در یزد

به سرپرست برق صنعتی با مدرک فوق دیپلم به بالا کار در شرکت در یزد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09131534770
برای عضویت در کانال اخبار استخدام یزد در تلگرام کلیک کنید
استخدام سرپرست برق صنعتی در شرکت در یزد