استخدام سرپرست تولید آقا جهت چاپخانه در تهران

استخدام سرپرست تولید آقا جهت چاپخانه در تهران
به سرپرست تولید آقا با سابقه کار جهت چاپخانه در تهران حوالی چهاردانگه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02155277124
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام سرپرست تولید آقا جهت چاپخانه در تهران

به سرپرست تولید آقا با سابقه کار جهت چاپخانه در تهران حوالی چهاردانگه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02155277124
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام سرپرست تولید آقا جهت چاپخانه در تهران