استخدام شرکت ایمن سفر در قم

استخدام شرکت ایمن سفر در قم
شرکت ایمن سفر در قم به یک نیروی حسابدار خانم با حداقل ۳ سال سابقه کاری مسلط به امور اداری و بیمه و مالیاتی و مسلط به نرم افزار حاسب ملی نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02537788060
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام شرکت ایمن سفر در قم

شرکت ایمن سفر در قم به یک نیروی حسابدار خانم با حداقل ۳ سال سابقه کاری مسلط به امور اداری و بیمه و مالیاتی و مسلط به نرم افزار حاسب ملی نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02537788060
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام شرکت ایمن سفر در قم