استخدام شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد

استخدام شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد
به تعدادی ویزیتور حضوری و با تجربه خانم و آقا با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه در شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 03832277273,09132058347
برای عضویت در کانال اخبار استخدام چهارمحال بختیاری در تلگرام کلیک کنید

استخدام شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد

به تعدادی ویزیتور حضوری و با تجربه خانم و آقا با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه در شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 03832277273,09132058347
برای عضویت در کانال اخبار استخدام چهارمحال بختیاری در تلگرام کلیک کنید
استخدام شرکت پخش لبنیاتی پروتئینی تک لبن در شهر کرد