استخدام شیرینی پز و خشکه پز ماهر در قزوین

استخدام شیرینی پز و خشکه پز ماهر در قزوین
به یک شیرینی پز سنتی و خشکه پز ماهر در قزوین نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09187113454,02832846195
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قزوین در تلگرام کلیک کنید

استخدام شیرینی پز و خشکه پز ماهر در قزوین

به یک شیرینی پز سنتی و خشکه پز ماهر در قزوین نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09187113454,02832846195
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قزوین در تلگرام کلیک کنید
استخدام شیرینی پز و خشکه پز ماهر در قزوین