استخدام طراح وب سایت مسلط به نرم افزار فریم ورک در شیراز

استخدام طراح وب سایت مسلط به نرم افزار فریم ورک در شیراز
به یک نفر مسلط به نرم افزار فریم ورک جهت ادامه فعالیت پروژه (سایت فعال) به صورت پاره وقت یا پروژه ای و یک نفر مسلط به نرم افزار فریم ورک LARAVEL به صورت پاره وقت یا پروژه ای در شیراز نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
آدرس ایمیل: watexxx

email: water.family@yahoo.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام طراح وب سایت مسلط به نرم افزار فریم ورک در شیراز

به یک نفر مسلط به نرم افزار فریم ورک جهت ادامه فعالیت پروژه (سایت فعال) به صورت پاره وقت یا پروژه ای و یک نفر مسلط به نرم افزار فریم ورک LARAVEL به صورت پاره وقت یا پروژه ای در شیراز نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
آدرس ایمیل: watexxx

email: water.family@yahoo.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام طراح وب سایت مسلط به نرم افزار فریم ورک در شیراز