استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیو در رشت

استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیو در رشت
به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لیو در رشت نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 01333543416
برای عضویت در کانال اخبار استخدام گیلان در تلگرام کلیک کنید

استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیو در رشت

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لیو در رشت نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 01333543416
برای عضویت در کانال اخبار استخدام گیلان در تلگرام کلیک کنید
استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیو در رشت