استخدام فروشنده مجرب جهت کار در مانتوفروشی در کرج

استخدام فروشنده مجرب جهت کار در مانتوفروشی در کرج
به فروشنده مجرب خانم و آقا جهت کار در مانتوفروشی در محدوده گلشهر و گوهردشت کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02633501976
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام فروشنده مجرب جهت کار در مانتوفروشی در کرج

به فروشنده مجرب خانم و آقا جهت کار در مانتوفروشی در محدوده گلشهر و گوهردشت کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02633501976
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام فروشنده مجرب جهت کار در مانتوفروشی در کرج