استخدام فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت در مشهد

استخدام فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت در مشهد
به فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت ۱۶ الی ۲۳ با روابط عمومی بالا در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۵۱۳

tel: 05136614624
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت در مشهد

به فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت ۱۶ الی ۲۳ با روابط عمومی بالا در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۵۱۳

tel: 05136614624
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام فروشنده و صندوقدار مجرب به صورت نیمه وقت در مشهد