استخدام لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی

استخدام لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی
به لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی جهت یک شرکت معتبر در تهران نیازمندیم.
متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال کنند.
email: igi@igico.com
fax: 02188833179
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی

به لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی جهت یک شرکت معتبر در تهران نیازمندیم.
متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال کنند.
email: igi@igico.com
fax: 02188833179
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام لیسانس و فوق لیسانس صنایع غذایی