استخدام منشی آشنا به حسابداری در شرکت زرین دان جنوب

استخدام منشی آشنا به حسابداری در شرکت زرین دان جنوب
شرکت زرین دان جنوب برای تکمیل کادر اداری خود در دفتر تهران با شرایط زیر استخدام می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
منشی آشنا به حسابداری
خانم
مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو مسلط به Office آشنا با زبان انگلیسی

متقاضان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: zarrindan.employment@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام منشی آشنا به حسابداری در شرکت زرین دان جنوب

شرکت زرین دان جنوب برای تکمیل کادر اداری خود در دفتر تهران با شرایط زیر استخدام می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
منشی آشنا به حسابداری
خانم
مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو مسلط به Office آشنا با زبان انگلیسی

متقاضان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: zarrindan.employment@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام منشی آشنا به حسابداری در شرکت زرین دان جنوب