استخدام منشی یا صندوقدار در شیراز

استخدام منشی یا صندوقدار در شیراز
به دو نفر منشی یا صندوقدار مجرب خانم در کباب سرای گلپایگانی در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۷xxx

tel: 091730640952,07137239736
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام منشی یا صندوقدار در شیراز

به دو نفر منشی یا صندوقدار مجرب خانم در کباب سرای گلپایگانی در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۷xxx

tel: 091730640952,07137239736
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام منشی یا صندوقدار در شیراز