استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آباد

استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آباد
به یکنفر مهندس صنایع جهت کار در شهرک صنعتی عباس آباد – تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: m.fadaei.n@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آباد

به یکنفر مهندس صنایع جهت کار در شهرک صنعتی عباس آباد – تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: m.fadaei.n@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آباد