استخدام نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر

استخدام نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر
به نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09121066533
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر

به نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09121066533
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام نسخه پیچ خانم بسیار مبتدی یا نیمه ماهر و یا ماهر