استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در شهر قم

استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در شهر قم
به یک نیروی خانم جهت کار در رستوران در محدوده جمکران قم با ساعت کاری ۸ الی ۱۹ نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02537063266,09122513320
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در شهر قم

به یک نیروی خانم جهت کار در رستوران در محدوده جمکران قم با ساعت کاری ۸ الی ۱۹ نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02537063266,09122513320
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در شهر قم