استخدام نیروی خدماتی جهت کار در شرکت

استخدام نیروی خدماتی جهت کار در شرکت
به نیروی خدماتی جهت کار در شرکت در یزد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۳۵۳xxx

tel: 03537258057,09130011706
برای عضویت در کانال اخبار استخدام یزد در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیروی خدماتی جهت کار در شرکت

به نیروی خدماتی جهت کار در شرکت در یزد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۳۵۳xxx

tel: 03537258057,09130011706
برای عضویت در کانال اخبار استخدام یزد در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیروی خدماتی جهت کار در شرکت