استخدام نیروی فنی جهت مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب

استخدام نیروی فنی جهت مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب
مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب به نیروی فنی آقا با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در شیراز نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳

tel: 07132623151
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیروی فنی جهت مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب

مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب به نیروی فنی آقا با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در شیراز نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳

tel: 07132623151
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیروی فنی جهت مرکز اینترنت شبکه سپهر ارتباطات جنوب