استخدام نیرو جهت فروش تور داخلی و خارجی در دفتر هواپیمایی در مشهد

استخدام نیرو جهت فروش تور داخلی و خارجی در دفتر هواپیمایی در مشهد
به نیروی ماهر جهت فروش تور داخلی و خارجی تور در دفتر هواپیمایی در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09159168970
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیرو جهت فروش تور داخلی و خارجی در دفتر هواپیمایی در مشهد

به نیروی ماهر جهت فروش تور داخلی و خارجی تور در دفتر هواپیمایی در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09159168970
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیرو جهت فروش تور داخلی و خارجی در دفتر هواپیمایی در مشهد