استخدام نیرو جهت هنرکده تبسم در کرمانشاه

استخدام نیرو جهت هنرکده تبسم در کرمانشاه
به تعدادی ( خانم و آقا ) جهت ساخت جعبه های کادویی در هنرکده تبسم در کرمانشاه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09334303841
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمانشاه در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیرو جهت هنرکده تبسم در کرمانشاه

به تعدادی ( خانم و آقا ) جهت ساخت جعبه های کادویی در هنرکده تبسم در کرمانشاه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09334303841
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمانشاه در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیرو جهت هنرکده تبسم در کرمانشاه