استخدام نیرو جهت کار در املاک هخامنش در شیراز

استخدام نیرو جهت کار در املاک هخامنش در شیراز
املاک هخامنش در شهر شیراز به یک یا چند نیرو به صورت درصدی نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171173900
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیرو جهت کار در املاک هخامنش در شیراز

املاک هخامنش در شهر شیراز به یک یا چند نیرو به صورت درصدی نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171173900
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیرو جهت کار در املاک هخامنش در شیراز